×

Usamos cookies propios e de terceiros para mellorar os nosos servizos. Se continúa a navegar, consideramos que aceptar o seu uso. Pode obter máis información aquí.

Loading

Finalidade

As axudas reguladas nesta convocatoria teñen por finalidade acelerar e consolidar o crecemento internacional de PEMES españolas non exportadoras ou exportadoras non consolidadas que conten cun proxecto competitivo.

Empresas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias do programa as empresas que sendo PEMES españolas con potencial exportador desexen iniciar ou consolidar a súa estratexia internacional, e que reúnan os seguintes requisitos:

1. Produto, servizo ou marca propia.

2. Potencial exportador e cuxa exportación non supere o 35% da súa facturación ou que superándoo, a súa exportación realícese a un número máximo de cinco mercados xeográficos e/ou a un máximo de tres clientes.

3. Persoal cualificado e comprometido coa implantación do proxecto de internacionalización da empresa.

4. Capacidade financeira para a execución dun proxecto internacional que permita situar á empresa no exterior.

5. Requirir asesoramento para desenvolver ou impulsar a súa estratexia de acceso aos mercados e o seu plan de negocio nos mesmos.

6. Participar con anterioridade en programas de iniciación de ICEX.

Duración

A duración do programa será de 18 meses, computados desde a firma da Carta de Adhesión ao Programa

Obxectivo

ICEX-Next concede un total de 60 horas (30 horas obrigatorias máis 30 horas opcionais) de asesoramento personalizado ás empresas en materia de Internacionalización prestado por expertos en distintos ámbitos da internacionalización e competitividade exterior.

As horas de asesoramento personalizado obrigatorias correspóndense con asesoramento estratéxico e operativo dirixido á elaboración dun Plan Estratéxico de Negocio Internacional, mentres que as horas de asesoramento personalizado opcionais refírense a materias máis específicas dirixidas a mellorar a competitividade internacional das empresas participantes en función das súas características particulares.

A empresa poderá, en función das características do seu modelo de negocio no exterior e do grao de desenvolvemento da súa estratexia internacional, seleccionar para este asesoramento personalizado aqueles expertos que lle sexan de maior utilidade.

Tamén as empresas poderán beneficiarse dunha análise financeira e dunha análise de mercadotecnia dixital realizados por consultores (tecnolóxicos ou financeiros segundo o caso) seleccionados para o programa. Ambas análises serán obrigados naqueles casos en que ICEX considéreo necesario para o correcto aproveitamento do programa.

De maneira complementaria, ICEX-Next apoia gastos de promoción e de persoal para que as empresas poidan pór en marcha a estratexia de internacionalización planificada. Son conceptos susceptibles de apoio nesta partida os seguintes:

1. Investigación de mercados.

2. Material de difusión e promoción.

3. Publicidade.

4. Participación como expositores en feiras.

5. Viaxes de prospección e comerciais.

6. Accións promocionais.

7. Protección de propiedade intelectual, certificacións e homologacións.

8. Outros gastos de Internacionalización.

9. Contratación dun colaborador para a execución do Plan de Internacionalización da empresa.

Contía das axudas

A axuda máxima por empresa beneficiaria é de 13.270 euros. A desagregación da axuda realizarase da seguinte maneira:

- Un máximo de 870 euros correspondentes ás análises de modelo de negocio, financeiro e mercadotecnia dixital será financiado 100% por ICEX.

- Un máximo de 12.400 euros correspondentes ao 50% de cofinanciación de ICEX en gastos de asesoramento personalizado e gastos de promoción e de persoal. A empresa deberá presentar até un máximo de 24.800 euros de gasto realizado ao que se aplicará devandita porcentaxe do 50%.

Solicitudes

As empresas interesadas poderán realizar a súa preinscrición no programa a través de la web de ICEX: www.icex.es, ou ben www.icexnext.es.

Prazo de presentación

A preinscrición ao programa poderase realizar até o 15 de decembro de 2016.

Referencia Lexislativa

Resolución do 29 de decembro do 2015 (BOE nº 313 do 31/12/2015) – Bases reguladoras e convocatoria.

Máis información

Pode solicitar calquer tipo de información na seguinte hiperligazón.

Convocatoria