×

Usamos cookies propios e de terceiros para mellorar os nosos servizos. Se continúa a navegar, consideramos que aceptar o seu uso. Pode obter máis información aquí.

Loading

Finalidade e obxectivo

O obxectivo das axudas reguladas nestas bases do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente é ampliar e consolidar as cualificacións profesionais de xestores e directivos de empresas do sector agroalimentario, o que permitirá unha mellor adaptación das súas empresas aos cambios tecnolóxicos, económicos e sociais nos que se encontra inmerso este sector. Ademais, servirán de apoio ao desenvolvemento profesional e a adquisión de habilidades e destrezas que contribúan ao éxito das súas compañías.

Beneficiarios

Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas que teñan unha experiencia acreditada como xestores ou directivos, de ao menos tres anos, en postos de responsabilidade en xestión ou dirección en empresas da cadea alimentaria. Tamén, os solicitantes deberán estar inscritos e contar cunha praza confirmada na acción formativa ou estar realizando a acción formativa para a que se solicita a beca nunha entidade formadora que cumpra os requisitos recollidos nas bases reguladoras.

Contías das axudas

A contía máxima da beca será do 60% do importe da matrícula, sen superar 6.000 € por beneficiario para as accións formativas de longa duración. Considérase exclusivamente gasto subvencionable o importe da matrícula efectivamente pagado polo beneficiario.

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse nun prazo dun mes, contado dende a publicación do extracto da convocatoria no BOE. Só se poderán presentar unha única solicitude de beca por solicitante e acción formativa.

Referencia lexislativa

Resolución extracto da Orde de 20 de maio de 2016 (BOE nº 131 de 31/05/2016). Bases reguladoras Orde AAA/2658/2015, de 27 de novembro, publicada no BOE número 296, de 11 de decembro de 2015.

Mais información

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA). Paseo Infanta Isabel, 1 28071 (Madrid). Teléfono: 913475368.

Convocatoria