×

Usamos cookies propios e de terceiros para mellorar os nosos servizos. Se continúa a navegar, consideramos que aceptar o seu uso. Pode obter máis información aquí.

Loading

Introdución

Galicia é a rexión máis importante de Europa a nivel pesqueiro e mar industria. Os seus produtos son prototipo de calidade, pero non contan co recoñecemento que deberían ter no mercado por parte dos consumidores.

Un dos desafíos actuais aos que se enfronta o sector é a tendencia á globalización da economía e a agresiva competencia, o que fai indispensable especialmente para os produtores e transformadores que sexan capaces de darlle valor engadido ás súas marcas e produtos creando un vínculo emocional cos consumidores, formando parte das súas vidas e da súa cultura.

A alta oferta de produtos obrigou ás marcas a agregar maiores elementos diferenciadores nos seus produtos, non só a calidade e o prezo garanten a lealdade do cliente, o que fai que sexan máis esixentes grazas á información con respecto á oferta de produtos á que teñen acceso. Deste xeito, para que as marcas obteñan ese recoñecemento por parte dos consumidores e sexan máis competitivas é necesario revisar as súas estratexias de comerciais, así como reformular a promoción de marca.

O proxecto

Este proxecto céntrase nos aspectos da estratexia de comercialización das marcas de produtos frescos e transformados do mar de Galicia a través dun estudo pormenorizado dos valores de comunicación actuais presentes, as tendencias mundiais, así como a súa adaptabilidade para xerar unha conexión real co consumidor.

Identificouse a necesidade de establecer un modelo de estudo con varias empresas e organizacións galegas para diagnosticar as principais necesidades do sector en Galicia, así como establecer un patrón práctico de futuro éxito nun subsector estratéxico galego, xerando o apalancamento no conxunto do sector.

O conxunto do proxecto consta concretamente de catro paquetes de traballo:

1. Estudo de competencia e tendencias de consumo de produtos alimentarios do mar.

2. Programa de formación de estratexias de comercialización.

3. Deseño integral segundo briefing real do packaging de tres produtos correspondentes a tres marcas galegas do sector mar-industria. Avaliación de ideas e Panel de Expertos.

4. Presentación dos resultados e da guía de boas prácticas de comercialización de produtos do mar.

Por tanto, dende o Clúster Alimentario de Galicia considerouse a idoneidade de establecer un concurso público a fin abordar o PT.3. Deseño integral segundo briefing real do packaging de tres produtos correspondentes a tres marcas galegas do sector mar-industria. Avaliación de ideas e Panel de Expertos.

Onde o eido do colectivo do deseño, marketing e comunicación de Galicia puidesen realizar as súas achegas de propostas segundo os seguintes criterios técnicos.

Participantes

Este concurso público está dirixido a estudantes ou profesionais especializados no campo do deseño, marketing e comunicación, sen límite de idade. Os participantes deberán facelo como membros individuais.

Obxecto

Para concursar, deberase realizar o deseño integral segundo briefing real do packaging de tres produtos correspondentes a tres marcas galegas do sector mar-industria.

Proxecto

Deseño integral segundo briefing real do packaging de tres produtos correspondentes a tres marcas galegas do sector mar-industria.

O día 24 de outubro facilitaráselle a todos os inscritos un informe de vixilancia tecnolóxica e competitiva sobre competencias e tendencias de consumo de produtos do mar a fin de reducir o traballo bibliográfico dos participantes.

O día 1 de novembro facilitaráselle a todos os inscritos o nome e características de tres produtos de tres marcas galegas do sector mar-industria. Será sobre os produtos indicados destas tres marcas sobre os que se realizarán os tres deseños.

Deberase partir de elementos orixinais, é dicir deberá ser un deseño propio.

Todos os inscritos deben de presentar os tres deseños, un para cada produto das tres marcas galegas.

Para participar no concurso deberase entregar un DVD ou un PEN DRIVE no que se deberá incluír:

 • MEMORIA DESCRITIVA: Incluiranse detalles e todas as consideracións que o participante considere relevantes en formato pdf nun máximo de 10 folios A4 polas dúas caras. En total, un máximo de 20 carillas.
 • DESEÑOS: Render gardado en formato PDF ou JPG cunha resolución mínima de 300 ppp.
 • PANEIS: máximo 2 paneis en formato A3, ou 1 panel en formato A2.
 • DECLARACIÓN XURADA DE CESIÓN DE DEREITOS.
  “No caso de que o proxecto presentado pola miña persoa sexa gañador dalgún premio, ou accésit, cedo a propiedade do meu prototipo ao Clúster Alimentario de Galicia, quen se reserva todos os dereitos sobre o mesmo incluído o de reprodución ou publicación polo período que as leis españolas estipulen.”
 • REFERENCIAR O PROXECTO: Tras a inscrición, cada proxecto recibirá un código de participante en rigoroso orde de inscrición co que deberá referenciarse a obra co fin de manter o anonimato.

Valoraranse as achegas innovadoras: mediante un estudo de viabilidade, que contribúan a aumentar o nivel de calidade do packaging. Analizarase a relación cos seguintes aspectos: custos de produción, cumprimento das funcións previstas e ergonomía. Ademais o produto debe ser orixinal.

Envío e recepción

Toda esta documentación deberá chegar á dirección de:Clúster Alimentario de Galicia. Edificio FEUGA ofc. 18, Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, Campus Vida. E15705, Santiago de Compostela.

A través de Correo Postal ou Mensaxería, ou ben presentando en man o Proxecto nas nosas instalacións.

Prazos

Poderanse recibir propostas desde o 1 de Novembro de 2016 até o 23 de Novembro de 2016.

Premios

Concederanse os seguintes premios:

 • Tres 1er premio: Unicamente haberá 3 gañadores, un por cada packaging de cada produto das tres marcas galegas.
  • 290 euros a cada deseño ganador de packaging do produto.
  • Diploma acreditativo.
 • Tres accésit: O xurado tamén outorgará mencións especiais, sen contía económica, até un total de tres menciones especiais.

Ademais, os gañadores terán repercusión mediática a nivel autonómico para ese efecto como mostra dos deseños dos seus packagings na Xornada de Conclusións: PT.4. Presentación dos resultados e da guía de boas prácticas de comercialización de produtos do mar, que terá lugar no día 1 do mes de decembro de 2016.

Xurado

Xurado constituído por profesionais de diferentes ámbitos:

 • 2 representantes do ámbito do Deseño Industrial,
 • 2 representantes do sector mar-industria obxecto de estudo,
 • 3 representantes do Clúster Alimentario de Galicia,
 • 3 representantes da Xunta de Galicia,
 • 1 representante dunha canle de retail.

Resultados do concurso

O resultado do concurso comunicarase aos gañadores tras a firma da acta do xurado e sempre antes do 1 de decembro.

Entrega de premios

A entrega de premios realizarase no día 1 do mes de decembro de 2016 na Xornada de Conclusións: PT.4. Presentación dos resultados e da guía de boas prácticas de comercialización de produtos do mar, sendo de carácter obrigatorio a asistencia dos galardoados.

Custos de envio e devolución

Os custos de envío e/ou devolución, serán asumidos por cada participante. A organización do concurso en ningún caso asumirá custos de envío, seguros, etc.

Dereitos de autor

Os traballos gañadores quedarán en propiedade do Clúster Alimentario de Galicia. As empresas non se comprometen á produción ou realización fabril dos desenvolvementos de packaging premiados.

No caso en que os resultados do desenvolvemento fosen patentables, o alumno figurará como inventor do produto.

Rexeitaranse as obras dos autores que non conteñan a súa declaración xurada.

Autoría do deseño

A presentación do proxecto ao concurso implica que cada concursante é o autor do mesmo e responsabilizarase ante calquera reclamación por terceiros que se poida xerar como consecuencia da autoría do traballo.

Devolución dos traballos

Poderanse devolver os proxectos presentados tras a entrega de premios solicitándose ao mail proxectos@clusaga.org indicando a dirección e contacto de envío. O custe de envío será asumido previa transferencia bancaria ao Clúster Alimentario de Galicia polo autor do proxecto.

Modificación das bases

A organización do concurso resérvase o dereito de modificar as bases naqueles aspectos que considere oportuno, incluíndo datas de presentación e devolución, resolución, etc.

Aceptación das bases

A participación no concurso implica a súa aceptación. Calquera incumprimento das bases redundará na eliminación do participante do concurso.

Mais información

Calquera cuestión no dubide en consultarnos no tlf: 981 556 062 ou no email: proxectos@clusaga.org.

Inscrición

Para participar no concurso de ideas é preciso anotarse, antes do vindeiro 21 de outubro de 2016, a través do botón de inscrición que figura a continuación.

Inscrición

Prego de condicións