×

Usamos cookies propios e de terceiros para mellorar os nosos servizos. Se continúa a navegar, consideramos que aceptar o seu uso. Pode obter máis información aquí.

Loading

Política de Protección de Datos

O Clúster Alimentario de Galicia é a entidade responsable dos ficheiros que puideran derivarse da recollida dos datos de carácter persoal subministrados polos usuarios dos seus servizos.

En todo caso, os datos solicitados serán os estritamente necesarios para a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos ao usuario, a difusión e información relativa ás actividades da entidade e o seguimento de consultas formuladas polos usuarios.

De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, O Clúster Alimentario de Galicia comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos coa debida confidencialidade. A estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Os niveles de seguridade adoptados polo Clúster Alimentario de Galicia serán os axeitados aos datos que nos facilite, de acordo co previsto no artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 e o Título VIII do Real Decreto 1720/2007, de 21 de Decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 do mesmo corpo legal.

En cumprimento do disposto no Título III do RD 1720/2007, do 21 de decembro, o usuario cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito á Asociación Clúster Alimentario de Galicia, Edificio FEUGA ofc. 21 Rua Lope Gomez de Marzoa s/n Campus Vida, 15705 Santiago de Compostela, ou mediante correo electrónico á seguinte dirección: info@clusaga.org.